Tuesday, July 13, 2010

Hospital Shah Alam - Impian Hospital Hijau Malaysia

Isu mengenai Hospital Shah Alam masih belum selesai. Diharapkan isu ini dapat diselesaikan secepat mungkin demi kesejahteraan rakyat.


Soalan MP DAP Petaling Jaya Utara

Soalan asal No. 2. Tuan Tony Pua Kiam Wee [ Petaling Jaya Utara ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan :-


(a) kedudukan projek Hospital Shah Alam yang tidak dapat disiapkan dalam masa yang ditentukan atas sebab subkontraktor yang tidak dibayar selama 3 bulan; dan
(b) sebab kontraktor utama Sunshine Fleet tidak dibatalkan kontrak mereka atas masalah kewangan dan amalan pengkontrakan “Ali-Baba”.


Soalan Tambahan MP DAP Kepong


1 comment:

Blogger said...

You might be eligible for a new government sponsored solar energy program.
Find out if you qualify now!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...