Thursday, July 15, 2010

Fatwa Pondan ..( Ladyboy University ) University Transexual di Bangkok, Thailand

Pondan haram.. di Thailand dah ada dah universiti pondan, Di Malaysia pun pondan - pondan ramai kat universiti. Keputusan akademik mereka rata-ratanya cemerlang.

Pondan UPM


'Mesyuarat Khas Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak Darul Ridzuan yang bersidang pada hari ini 18 Disember 2008M bersamaan 20 Zulhijjah 1429 H setelah meneliti keterangan, hujah-hujah pandangan yang dikemukakan bersetuju untuk memutuskan bahawa pengkid,iaitu wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki, dan lelaki yang menyerupai wanita (maknyah/ pondan) samada dari segi pakaian ,penampilan dan gerak laku serta naluri seksual seperti wanita adalah HARAM di sisi Islam.

Jawatankuasa Fatwa juga menggesa ibu bapa dan masyarakat Islam supaya memberi perhatian serius terhadap gejala ini serta menekankan pendidikan, tunjuk ajar yang sebaik-baiknya kepada anak-anak mereka khususnya dalam aspek berpakaian, perlakuan dan penampilan supaya gejala seumpama ini dapat dielakkan kerana ia adalah berlawanan dengan fitrah dan sunnatullah.

Keterangan/Hujah:

HUJAH DAN DALIL

1. Dalam menyatakan isu berkaitan wanita menyerupai lelaki, majoroti ulama" bersepakat bahawa Islam melarang perbuatan tersebut sama seperti lelaki dilarang menyerupai wanita. Merujuk kepada kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahawa haram ke atas lelaki menyerupai wanita dan begitu juga sebaliknya, haram wanita menyerupai lelaki.

Sabda Rasulullah SAW :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، المترجلات من النساء
Maksudnya : Daripada Ibn Anas r.a berkata Rasulullah SAW melaknat mereka yang menyerupai wanita daripada kalangan lelaki dan mereka yang menyerupai lelaki daripada kalangan wanita
(HR al Bukhari)

Maksud menyerupai dalam konteks hadith di atas termasuklah daripada aspek gaya rambut, perhiasan, penampilan, cara bercakap, cara berpakaian dan sebagainya.

(LAMPIRAN 1)

2. Al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-"Uthaimin menerusi bukunya Fatawa wa Rasai"il Lil Nisa" menegaskan bahawa haram ke atas lelaki menyerupai kaum wanita samada dari aspek tingkah laku, percakapan, perhiasan, cara berpakaian dan sebagainya dalam perkara yang dikhususkan untuk wanita. Begitu juga sebaliknya, haram ke atas wanita menyerupai kaum lelaki. Sabda Rasulullah SAW

عن أبي هريرة رضي الله عته قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل

Maksud : Daripada Abi Hurairah r.a berkata :Rasulullah SAW telah melaknat orang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki.
(HR Abu Daud)


LadyBoy University

This Ladyboy university is probably the first of his kind in the world. The university is located in Bangkok, Thailand. This is the only place where all the ladyboys can have proper education with out any prejudice or nuisance. When I first saw this gallery I was really surprised. I can bet that many of you wouldn’t even notice that all this people are ladyboys. :D Enjoy if you can ;)

ladyboys01 Ladyboy University

ladyboys02 Ladyboy University

ladyboys03 Ladyboy University

ladyboys04 Ladyboy University

ladyboys05 Ladyboy University

ladyboys06 Ladyboy University

ladyboys07 Ladyboy University

ladyboys08 Ladyboy University

ladyboys09 Ladyboy University

ladyboys10 Ladyboy University

ladyboys11 Ladyboy University

ladyboys12 Ladyboy University

ladyboys13 Ladyboy University

ladyboys14 Ladyboy University

ladyboys15 Ladyboy University

ladyboys16 Ladyboy University

ladyboys17 Ladyboy University

ladyboys18 Ladyboy University


1 comment:

akhmbar said...

askm dr....nampaknya trend ini semakin membimbangkan ...di malaysia golongan ini semakin ramai berbanding tahun 90an...namun tiada tindakan diambil ke atas mereka terutama di IPT...atas dasar kebebasan hak asasi manusia ...asatgrlh..salam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...