Wednesday, July 11, 2012

GreenPASS : Malaysia new Green Building Rating for construction

Update:

CIDB menjelang bulan Julai ini akan bekerjasama dengan Malaysian Green Tech Corporation (MGTC) dan beberapa agensi kerajaan  bagi menguji keberkesanan penilaian Green PASS kepada projek pembinaan di Malaysia menerusi satu projek pilot yang telah dipersetujui.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...