Monday, March 5, 2012

Tahun 2012: Tahun antarabangsa untuk penggunaan tenaga secara lestari untuk semua
Tahun 2012: Tahun antarabangsa untuk penggunaan tenaga secara lestari untuk semua
KUALA LUMPUR, FEBRUARY 27, 2012 -- PERHIMPUNAN Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mengisytiharkan tahun 2012 sebagai Tahun Antarabangsa untuk Penggunaan Tenaga secara Lestari untuk Semua (2012:The International Year of Sustainable Energy for All).

"Tenaga Lestari" bermaksud tenaga yang dihasilkan dan digunakan dengan cara yang boleh menyokong pembangunan manusia dalam jangka panjang dan merangkumi dimensi sosial, ekonomi dan alam sekitar.
Agensi Tenaga Antarabangsa meramalkan sekiranya tidak terdapat komitmen yang mencukupi di peringkat global, bilangan penduduk yang tidak mendapat kemudahan bekalan elektrik hanya akan jatuh secara perlahan daripada 1.4 bilion pada masa kepada 1.2 bilion pada 2030.Pada masa yang sama, kebimbangan tentang perubahan iklim dan pencemaran alam sekitar telah menekankan kepentingan menggunakan bentuk-bentuk tenaga yang mampan sebagai matlamat jangka panjang.

Resolusi Perhimpunan Agung 65/151 telah menggesa Setiausaha Agung PBB supaya berunding dengan agensi-agensi bahagian tenaga di PBB untuk mengatur dan menyelaras aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan dalam tahun 2012 dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menangani isu-isu berkenaan tenaga. Antara usaha tersebut ialah:
1 Menyediakan perkhidmatan tenaga yang moden untuk semua orang.
2 Menyediakan akses kepada tenaga secara berpatutan.
3 Mempraktikkan kecekapan tenaga.
4 Kemampanan sumber tenaga

Setiausaha Agung PBB, Ban Kimoon telah mendapatkan kerjasama bahagian tenaga PBB dan United Nations Foundation untuk mengetuai satu inisiatif peringkat global baru bagi mencapai penggunan tenaga secara lestari untuk semua. Inisiatif ini akan melibatkan sektor kerajaan, swasta dan masyarakat sivil di seluruh dunia untuk mencapai tiga objektif utama menjelang tahun 2030, iaitu:
1 Memastikan akses sejagat kepada perkhidmatan tenaga moden.
2 Menggandakan kadar peningkatan kecekapan tenaga.
3 Menggandakan bahagian tenaga boleh diperbaharui dalam sumber tenaga global.

Antara pencapaian yang diharapkan dalam tahun 2012 oleh PBB adalah:
1 Menubuhkan akses universal untuk membersihkan tenaga sebagai keutamaan politik, pembangunan dan antarabangsa.
2 Mendapatkan komitmen daripada kerajaan dan pihak-pihak berkepentingan dan negara di semua peringkat untuk bertindak bagi memajukan tiga matlamat global.
3 Membangunkan mekanisme pelaksanaan melalui jawatankuasa penyelarasan kebangsaan dan perkongsian awam-swasta yang baru.
4 Membangunkan mekanisme kewangan inovatif untuk menutup jurang pembiayaan semasa.
5 Menyediakan akauntabiliti dan pengukuran prestasi untuk hasil pengesanan dan komitmen pihak yang berkepentingan.

Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP) juga telah menyertai PBB dan agensi-agensi lain dalam usaha untuk menyediakan setiap orang untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan tenaga yang moden menjelang 2030, yang dijangkakan lebih daripada satu bilion orang dapat diselamatkan daripada menikmati kemudahan tenaga yang melampau.

Petikan daripada analisis bersama oleh Agensi Tenaga Antarabangsa, UNDP dan Pembangunan Perindustrian PBB, pelaburan tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini adalah kira-kira AS$ 40 bilion setahun sehingga tahun 2030, kurang daripada tiga peratus daripada jumlah pelaburan tenaga global.

Pada tahun 2012, Program Pembangunan PBB akan membentuk sebuah Jawatankuasa Kebangsaan Penyelarasan (National Coordinating Committees) untuk memancu tindakan konkrit berkenaan akses tenaga di peringkat kebangsaan melalui program-program kerjasama.

UNDP akan memberi sokongan kepada aktiviti-aktiviti kebangsaan yang menumpukan perhatian kepada aspek kecekapan tenaga, mencapai matlamat tenaga boleh diperbaharui dan akses tenaga sejagat. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan seperti berikut:
1 Menyelaraskan mekanisme untuk memudahkan penglibatan meluas oleh pihak berkepentingan seperti sektor kerajaan, swasta, masyarakat sivil dan agensi pembangunan lain;
2 Sokongan dan dialog ke arah pembentukan komitmen negara.
3 Mekanisme akauntabiliti untuk mengukur kejayaan.
Kerajaan Malaysia, terutamanya Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia (KeTTHA) bersama Lembaga Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) hendaklah memberikan perhatian kepada inisiatif-inisiatif PBB untuk Tahun 2012, Tahun Antarabangsa Untuk Pengunaan Tenaga Secara Lestari Untuk Semua dan turut menjayakannya di peringkat kebangsaan. Malah usaha perlu dilakukan bagi menjadikan Malaysia sebagai negara contoh bagi Tenaga Lestari di rantau Asia Tenggara.


- Thanesh Kumar, Persatuan Pengguna Air dan Tenaga Malaysia (WeCAM)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...