Monday, November 23, 2009

Perkembangan Teknologi Hijau di Malaysia
Walaupun kementerian yang bertanggungjawab terhadap Teknologi Hijau baru ditubuhkan, keprihatinan dan kesedaran telah wujud sebelum itu lagi. Antaranya Kent Yeang dengan BioClimatic building, penubuhan Centre for Education, Training and Research in Renewable Energy and Energy Efficiency (CETREE), garis panduan bangunan cekap tenaga ( MS1525 ), LEO, Securities Commission dan sebagainya.

Yang terkini adalah Green Building Index (GBI) yang merupakan initiative dari pihak swasta Green Building Index Sdn. Bhd. GBI adalah berasaskan LEED, dengan penekanan lebih kepada kecekapan tenaga (Energy Efficiency) dan dikategorikan kepada Non Residential dan Residential.

GBI telah diterima dan dipromosikan sebagai standard Malaysia untuk Bangunan Hijau. Walau bagaimana pun, GBI adalah profession driven iaitu syarikat berorientasikan keuntungan. Oleh itu, yuran yang dikenakan untuk menjadi fasilitator GBI agak tinggi iaitu RM1500.

Malaysia Green Building Confederation (MGBC) pula ditubuhkan 5 Mei 2007. Keahliannya terbuka kepada golongan profesional, academik dan pelajar yang terlibat di dalam industri bangunan dan persekitaran. Link ke MGBCPada masa kini, teknologi hijau dan bangunan hijau hanya melibatkan golongan profesional dan hanya melibatkan projek yang berprestij tinggi, mega dan berkos tinggi. Persepsi ini harus diubah.

Ini dapat dilakukan dengan initiatif dan galakan kerajaan terhadap penggunaan garis panduan MS1525 di dalam projek perumahan kos rendah, rumah kedai, projek-projek berskala kecil, penubahsuaian, kempen penerangan dan sebagainya tanpa melibatkan kos yang mahal.

Penerangan dan bahan kempen di dalam Bahasa Melayu juga hendaklah dipertingkatkan untuk menggalakkan keterlibatan lebih ramai pihak.

Teknologi Hijau dan bangunan hijau juga dapat dilakukan tanpa kos dan kos yang rendah. Ianya juga dapat dilakukan pada semua jenis bangunan seperti restoran, kedai, salun kecantikan , hotel dan sebagainya.

Jika kesedaran ini dapat diterapkan dan melibatkan semua pihak, maka penggunaan tenaga secara efektif akan dapat dimaksimakan di Malaysia.3 comments:

Behzad said...

Please write in English for those that are not able to read Malay, like me.

Mask-roll said...

how to contact u? agensi kami nak buat 1 seminar berkenaan dgn green technologi nie..please contact me asap at mastura@mkm.edu.my

Blogger said...

You might qualify for a new government solar program.
Find out if you're eligble now!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...