Tuesday, June 10, 2014

Pertandingan Mereka Bentuk Sistem Pengumpulan Dan Penggunaan Semula Air Hujan (SPAH) Untuk Bangunan Kediaman (LANDED)

Kesejahteraan bandar sangat berkait rapat dengan bekalan kemudahan asas yang efisien termasuklah bekalan air bersih serta pengurangan pengeluaran karbon. Hasrat pembentukan bandar sejahtera dan mampan dinyatakan melalui pelaksanaan Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau terbitan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. 

Bekalan air bersih semakin menjadi kritikal di kawasan bandar akibat fenomena perubahan iklim yang menjejaskan sumber bekalan air. 

Dalam usaha untuk mengurangkan pergantungan pada bekalan air paip, SPAH telah diperkenalkan supaya air hujan boleh menjadi sumber air pilihan. 

Walau pun pada masa kini telah terdapat pelbagai reka bentuk SPAH, masih terdapat peluang penambahbaikan agar reka bentuknya lebih cost effective, berinovasi dan praktikal.

Syarat Pertandingan:
i. Terbuka kepada individu warga negara Malaysia.
ii. Penyertaan adalah atas nama individu sahaja (bukan syarikat / perunding / kontraktor).
iii. Sistem yang dicadangkan adalah untuk rumah kediaman bertanah (landed) sahaja.
iv. Hasil penyertaan akan menjadi hakmilik penganjur (JPBD Semenanjung Malaysia).

Maklumat lanjut:


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...